تبلیغات
دختر با حجاب - و پدیده كم‏ حجابی
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

 و پدیده كم‏ حجابی
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

خلاصه برداری توسط
:
دختر باحجاب
 
دراین قسمت به  عوامل و انگیزه های كم حجابی می پردازیم.

1 - آموزه های اشتباه

برخی از پدران و مادران به منظور هوشیار ساختن دختران خود و در امان نگاه داشتن ایشان از آسیب های اخلاقی، می كوشند تا افراد غیر همجنس ایشان را موجودی مرموز و ناامن جلوه دهند كه پیوسته باید از او گریخت. فرد نامحرم وجودی نامطمئن، هراس آور با انگیزه هایی آلوده است كه برخورد با او آداب و انضباط ویژه ای دارد كه از عهده هر كس برنمی آید.
حقیقت آن است كه این گونه ترسیم سازی از شخصیت افراد غیر همجنس، گاه دختران را بیش از آن كه در پرهیز از نامحرم قرار دهد، به شناخت دنیای آنان كنجكاو می سازد و نما و تفسیر احكام را در نگاه وی پیچیده، موهوم و غیر متعارف جلوه می دهد.
حس كنجكاوی ویژه دوره نوجوانی و جوانی پیوسته سبب می شود كه افراد، هر پدیده ای را كه پیش از این آن ها را به پرهیز از آن هشدار می داده اند، بیازمایند و از موارد مصرف آن و خطرهای احتمالی اش اطلاعاتی به دست آورند؛ هر چند این آزمودن اندكی با خطر همراه باشد.
.
در این میان یكی از عواملی كه ایشان را در این شناخت یاری می سازد كم پوشیدگی و نیمه برهنگی است. این امر پارسایی و متانت مرد را دستخوش هوس می گرداند و روحیات و تمایلات مرد را به سهولت عیان می سازد و دنیای اسراسرآمیز و پرهیجان او را بهتر می شناساند.
.
مبلغ هوشمند وظیفه دارد رعایت حدود را به مخاطبان خود بیاموزد. به آن ها یاد دهد كه در ارتباط با هر فرد - محرم یا نامحرم - باید اصولی در نظر گرفته شود. این اصول گاه بازدارنده و بیم دهنده است و گاه تعریف كننده روابط انسانی و اسلامی. فرد غیر همجنس، هیولا نیست. موجودی است با طبیعتی متفاوت با جنس ما؛ جز آنكه اصول و آداب اجتماعی و شرعی رابطه با وی باید رعایت شود. (ادامه بحث رابزنید)
1. در تشریح و بیان هر موضوع و خاطره، باید از افراط و دورغ سازی پرهیز كرد و رخدادهای تجربه شده را همان گونه كه به وقوع پیوسته اند، برای فرزندان بیان كرد و هرگز برای ایجاد ترس اضافی، باید به تحریف واقعیت رو نمود. .

2. در تعلیم اصول دینی پا فراتر از آنچه دین خواسته است ننهیم و نخواهیم پرهیزگارتر از آن باشیم كه خداوند خواسته است. بدین منظور بایست چنان كه از محرمات گفته می شود از آنچه حلال است نیز استفاده شود و دختران در انجام آنچه خدا روا دانسته است آزاد باشند، هر چند سزاوار است كه این آزادی بانظارت خود فرد، مربی یا والدین او همراه باشد..

3. در دوره نوجوانی و جوانی بایست صمیمانه پیرامون شناخت طبیعت زن و مرد با فرزندان به گفت وگو نشست و آنان را راهنمایی كرد. پیش از آنكه آنان بخواهند با كوشش های انحرافی و خطرآفرین، با دنیای افراد غیر همجنس آشنا شوند همان بهتر كه ما خود هر آنچه این دانش اندوزی آنان را كامل تر می كند به ایشان بیاموزیم و در انجام این مهم از چیزی نهراسیم.

2 - تظاهر به زیست مترقی اجتماعی

رفتارهای مردم از نظر مرتبه اجتماعی سه گونه است: غیر اجتماعی، عادی و مترقی. همه افراد دوست دارند نوع روابط اجتماعی خود را با دیگران در سطح عالی حفظ كنند و خود و خانواده شان را مردمانی با فرهنگ و آداب مترقی نشان دهند. اما گاه این كوشش با موانعی روبه رو می شود كه نابهنجاری اجتماعی می آفریند. از آن نمونه به دو مورد اشاره می شود.

1) گاه موقعیت خانواده ای به سبب عوامل جغرافیایی، محدود بودن روابط اجتماعی، وضع درآمد و اموری دیگر، به گونه ای است كه زمینه رشد فرهنگ و آداب اجتماعی (Folkways) برای ایشان فراهم نیست، اما از طرفی مظاهر فرهنگ و نمونه های مترقی رفتارهای اجتماعی از نگاه آنان دور نیست؛ مانند آن كه به وسیله رسانه هایی همچون تلویزیون، شاهد نوعی منش های اجتماعی اند .
گاه در چنین خانواده ها نه یك فرد، بلكه همگی سعی می كنند پایین بودن سطح درآمد یا فرهنگ اجتماعی خود را با رفتارهای مترقیانه پنهان كنند و خویشتن را از نظر وضع اقتصادی و فرهنگی رشد یافته و امروزی جلوه دهند.

2) خانواده هایی كه درآمد ایشان در مدت كوتاه افزایش چشمگیری می یابد، می كوشند تا سطح اجتماعی و فرهنگی خود را نیز رشد دهند یا آن را رشد یافته نشان دهند و خود را در زمره خانواده های سطح بالا وانمود كنند.

 
طبقه بندی: مقالات حجاب،  راهکارهای ترویج حجاب و عفاف، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 | توسط : محب الصلوه | نظرات()