تبلیغات
دختر با حجاب - انگیزه ها و عوامل بد حجابی
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "
انگیزه ها و عوامل بد حجابی

 پدیده كم‏ حجابی (3)

یوسف غلامی


چنان كه در گفتار قبل گذشت پس از ناآگاهی، مهمترین عامل بی توجهی بانوان به پوشش اسلامی، سستی و تزلزل ایمان است. جز این دو امر، انحراف اخلاقی و اعتقادی، و نیز ستیز با جامعه تحقیر كننده زن، از دیگر عوامل كم حجابی ایشان یاد شد. در این نوشتار به بررسی دو عامل دیگر می پردازیم:

1- احساس محدودیت، خشونت و سخت گیری
از مهم ترین وظایف مبلغ و رموز موفقیت وی شناخت بهترین راه تفهیم موضوعات به مخاطبان است. بدین وسیله می توان دشوارترین وظایف را در نگاه آنان آسان جلوه داد و به عكس، تكالیف آسان را سخت و تلخ نشان داد. اینكه برخی زنان و دختران از رعایت پوشش كامل می پرهیزند یكی بدین علت است كه می پندارند این پوشش فقط برای محدود ساختن فعالیت های ایشان و سلب نیروی اختیار و انتخاب آنان است.

است با درك موقعیت جوان به وی تفهیم كرد كه برای كسب استقلال فكری و خودآزمایی شخصیت، شیوه های پسندیده تری نیز وجود دارد كه هیچ آسیبی را برای وی و دیگری در برندارد.در تفهیم ضرورت حجاب برای بانوان، حقیقت جز این نیست كه گاه تعریف و ترسیم نامناسب حجاب خود مهم ترین سبب نپذیرفتن حجاب از سوی بانوان است. بدین منظور باید به نكات زیر توجه داشت:

الف: روان شناسان رفتارهای نابخردانه جوان را ناشی از دگرگونی ترشح غدد و مسمومیت روانی می دانند.
(1) بدین سبب مراعات بیشتر اصول مصونیت آور و ضوابط اخلاقی را به اشتباه عامل محدود كننده اختیارات خود می پندارند و امر و نهی دیگران در این باره را نوعی تجاوز به حریم خود می شناسند و پیوسته در بروز هر رفتار به شیوه ای بیمار گونه در پی اثبات هویت و نشان دادن شخصیت مستقل خویش اند و مهم ترین معیار نزد آنان حفظ استقلال فكری و بلوغ شخصیتی است.
بنابراین اگر در انتخاب نوعی لباس كم پوشش، پافشاری می كنند معمولا برای فسادآفرینی یا آزرده سازی والدین نیست. گویا می خواهند به خود و دیگران بباورانند كه بزرگ شده اند و می توانند خود درباره طرز پوشیدن لباسشان تصمیم بگیرند.
در این مرحله مهم ترین وظیفه مربی درك موقعیت فرد و تشخیص انگیزه او است. وی نباید در نخستین قدم این رفتارها را برگرفته از خوی فسادآفرینی فرد بشناسد و او را به داشتن چنین انگیزه متهم سازد، كه این شیوه جوان را ناخواسته به همین انگیزه وادار خواهد ساخت.

ب: سزاوار است با درك موقعیت جوان به وی تفهیم كرد كه برای كسب استقلال فكری و خودآزمایی شخصیت، شیوه های پسندیده تری نیز وجود دارد كه هیچ آسیبی را برای وی و دیگری در برندارد. چه بهتر كه از آن شیوه ها استفاده كند. از طرفی، هیچ گاه مراعات ضوابط صحیح اجتماعی در روابط زن و مرد به معنای محرومیت و محدودیت و سلب آزادی و انتخاب نیست.

سلامت زندگی ما آدمیان در هر زمینه نیازمند رعایت ضوابط اخلاقی و اصول اجتماعی است، بی اعتنایی به این ضوابط نه نشان رشد فرهنگی است و نه علامت استقلال و شخصیت فرد.

ج: تفهیم این نكته به والدین ضروری است كه مراقبت از جوان به معنای اظهار خشونت و سخت گیری بی مورد نیست. خشونت و سخت گیری والدین هرگاه بدون توجیه منطقی و تنها برگرفته از سلیقه پدر و مادر باشد، یكی از عواملی است كه بر خلاف انتظار، روح تسلیم وسازش را در فرد به سركشی و گستاخی مبدل می كند و كار تربیتی را بر والدین دشوارتر می سازد.

در طریق توجیه ایشان توجه دادن بدین نكته ضروری است كه نباید از خردسالی به دختران تفهیم كرد كه «دختر موجودی مقید، محدود و تحت سلطه است و پسر به عكس، موجودی آزاد، قدرتمند و سلطه گر. » ! این تفكر و تعریف متضاد از دختر و پسر، دختران را به كوشش تلافی جویانه و سركشی وا می دارد. به حقیقت یكی از دشوارترین وظایف والدین و مربیان، ارائه تصویر و تفسیر صحیح از وجود زن و مرد است.
فرزندان ما باید زن و مرد را مكمل یكدیگر بشناسند نه ضد هم. از طرفی، انتظار رعایت پاره ای اصول انضباطی از دختران، به معنای «آزادتر بودن پسران و محدود بودن دختران نیست. » آسیب پذیری دختر است كه سبب می شود از او انتظار داشته باشند كه اصول انضباطی را بیشتر مراعات كند.
د: یادآوری این نكته به والدین ضروری است كه تفاوت گذاشتن میان آزادی پسر و دختر در خانه و بیرون آن - در آن جا كه رواست - باید با توجیه منطقی صورت گیرد. تفاوت غیرمنطقی و توجیه ناپذیر میان این دو سبب می شود دختر در جایی كه میدان را برای آزادی خود گشاده تر می بیند شتابان به آن رو كند و گاه مصالح خود و خانوده اش را در نظر نگیرد و تنها بدین بیندیشد كه هر روز بیشتر از قبل، مثل مرد شود.


2- انگیزه های سیاسی

تاثیرپذیری افراد از پدیده ها و كنش های سیاسی، امری انكارناپذیر است. به موجب این امر، فرد زمانی كه به هر علت - بجا یا نابجا - با موجودیت سیاسی حاكم مخالف شود یا بخشی از عملكرد آن را نپسندد و از سویی نتواند واكنشی ستیزه جویانه پیش گیرد، مخالفت خود را در رفتارهای اجتماعی اش ظاهر می سازد و اگر حاكمیت سیاسی و اجتماعی با مذهب گرایان است، او سعی می كند هر چه نشان مذهب دارد از خود دور سازد و بر ضد آن، موضع گیری كند.
امروزه این پدیده، پوشش بانوان را نیز در برگرفته است و گروهی از كم حجابان سعی دارند با بی توجهی به حجاب، به ارزش های موجود در نزد مذهب گرایان حاكم بی اعتنایی كنند. مردان نیز گاه به همین انگیزه سعی در كم حجابی همسران خود دارند، تا بدین وسیله به نوعی، رنجش خود را از طرز تفكری خاص، التیام بخشند.
حقیقت آن است كه به هیچ شیوه نمی توان از تاثیرپذیری این پدیده جلوگیری كرد، جز آن كه به شیوه هایی می توان از فراگیر شدن آن كاست.
نخستین گام ثمربخش این است كه به افراد تفهیم شود كه آدمی نباید در ستیز با نوعی طرز تفكر، همه خوبی های آن را نادیده انگارد. لجاجت و مخالفت نباید سبب شود كه فرد سود وزیان خود را در نظر نیاورد و پیوسته به راهی گام بردارد كه برای وی و جامعه اش آسیب آفرین است.
دوم: گروهی كه حاكمیت سیاسی را بر عهده دارد و نیز هواداران ایشان، پیوسته باید جوانب رفتارهای خود را در نظر گیرند تا مبادا كرداری از ایشان مشاهده شود كه افراد را از پذیرش عقاید صحیح نیز دور سازد و ناخواسته به پیمودن راه باط ل سوق دهد.
سوم: همواره نباید میان تمامی «سیاست های جاری » و «دین » پیوندی قطعی برقرار دانست، به طوری كه افراد بپندارند كه مخالفت با هر شیوه جاری سیاسی در حقیقت نوعی مخالفت با دین است و آنگاه كه با پدیده ای سیاسی مخالف شوند گمان كنند كه برای نپذیرفتن آن پدیده، چاره ای جز مخالفت با فرامین دین ندارند و همین امر سبب شود كه رفته رفته اعتقاد ایشان به اصول مذهبی سست گردد و راهی برای بازگشت خود نیابند.
ادامه دارد... .طبقه بندی: مقالات حجاب، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1391 | توسط : محب الصلوه | نظرات()