تبلیغات
دختر با حجاب - حد واقعی حجاب را بفرمائید و چه راهکای برای حجاب دارید
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "

در مورد فلسفه حجاب اطلاعاتی می خواستم و همچنین حد و اندازه  واقعی حجاب را بفرمائید و نسبت به راهكارهایی كه برای پاسخ به شبهات جوان امروزی و فرزندانمان و ترغیب آنها به رعایت حجاب وجود دارد را بفرمائید.

______________________________________________


________________________________________________________
پاسخ: دختر با حجاب


مسأله حجاب
در این جا مباحثی كه ممكن است بصورت شبهه و یا سؤال در ذهن جوان و خصوصاً دختران جوان ایجاد گردد و نیز راهكارهای گرایش دختران جوان به سوی پوشش اسلامی ارائه می گردد.

حجاب پیش از اسلام
حجاب از پیشینه‌ای كهن برخوردار است چنانكه به اعتراف تاریخ، پیش از آنكه در اسلام مطرح شود در تمدنهای ایران، هند و روم ـ حتی گاه بسیار سخت تر و شدیدتر ـ وجود داشته است.(1)

فلسفة حجاب
عده‌ای حجاب را به روز ندانسته و آنرا بدلایلی مختص مقاطع خاص زمانی می دانند. آنها معتقدند علّت و ریشة حجاب عواملی مانند: عدم امنیت زنان، تسلط مرد بر زن و استثمار او، بدبینی مرد نسبت به دیگران و ترك معاشرت با دیگران و ... می باشد، بنابراین در زمان حاضر و با پیشرفت فكری و فرهنگی بشر دیگر دلیلی برای حجاب یا لااقل حجاب در آن حد و قواره نمی باشد برای پاسخ به این شبهه به مواردی از عوامل و دلائل تشریع حجاب اشاره می شود:

1. آرامش روانی:
 یكی از نیروهای غیرقابل انكار كه انسان دائماً با آن دست به گریبان بوده و در زندگی بشر بسیار نیرومند ظاهر شده است غریزة‌ جنسی است. شكی نیست زدودن حریمهای میان زن و مرد و معاشرت بی بند و بار، هیجانها و التهابات جنسی را افزایش داده و تقاضای بیشتر را به صورت یك عطش روحی و یك خواست اشباع نشدنی در می آورد. بهترین دلیل بر این امر تجربة آزادی جنسی در غرب می باشد كه موجب از هم پاشیده شدن بنیان خانواده و انحطاط اخلاقی شده است. پس با برداشتن حریمها، در واقع آب بر آتش نریخته ایم بلكه به آتش هیجانات روحی سوخت بیشتری می ریزیم تا شعله ور تر شود.

2. استحكام پیوند خانوادگی:
اگر بنیان خانواده متزلزل شود قطعاً جامعه به سوی تزلزل پیش خواهد رفت، پوشش و حجاب در واقع وسیله‌ای برای منع كامیابی جنسی از طریق غیر همسر مشروع می باشد زیرا تنها شخصی كه از لحاظ روانی عامل خوشبخت كردن زن می باشد، همان همسر قانونی اوست. زن با برداشتن حجاب خویش در واقع به دیگران این اجازه را می دهد كه با چشم ناپاك و با اغراض پلید او را بنگرد و اینجاست كه به تدریج اعتماد اعضای خانواده به یكدیگر سست گردیده و محبت و دوستی جای خود را به كینه و دشمنی می دهد.

3. استواری اجتماع:
گروهی حجاب را مانع پیشرفت استعداهای بانوان و موجب فلج كردن نیروی زن می دانند، البته حجاب به صورت زندانی كردن زن و محروم ساختن او از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اینگونه است اما در اسلام چنین چیزی وجود ندارد، آیا اگر پسر و دختر در محیط جداگانه یا حتی در یك محیط ولی با پوشش مناسب و بدون آرایش درس بخوانند بهتر درس می خوانند، فكر می كنند و به استاد گوش می دهند یا وقتی كه كنار هر پسری یك دختر آرایش كرده و بدون حجاب یا بد حجاب نشسته باشد؟

4. ارزش و احترام زن:
شكی نیست كه اشیاء ذی قیمت و با ارزش دور از دسترس و در شرایط ویژه‌ای نگهداری می شوند. اینكه اسلام حجاب را برای زن لازم دانسته است بدلیل ارزش گذاری ویژه‌ای است كه برای زن قائل شده است. اسلام بخوبی دریافته است كه زن هر اندازه متین تر و با وقارتر و عفیف‌تر حركت كند و زیبایی های خود را در معرض تماشای مرد نگذارد بر احترامش افزوده می گردد.(2) این نكته را در انتخاب همسر نیز شاهدیم و بررسی ها نشان می دهد كه حتی پسران لااُبالی از دخترانی كه حجاب و پوشش بهتری دارند خواستگاری می كنند. (ادامه مطلب .)
             

حد واقعی حجاب
در قرآن كریم اظهار زینت به دو قسم تقسیم شده است، آن قسم كه زینت ظاهری است اشكال ندارد، به تعبیر قرآن : و لایُبدینَ زینَتهن الا ما ظَهَر منها(3) یعنی: «و زیورهای خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه (طبعاً) از آن پیداست». و در آیة جلبات(4) (پوشش) نیز حجاب و رعایت دقیق آن مورد تأكید قرار گرفته است. فقهاء از آیات و روایات چنین فتوا داده اند كه رعایت حجاب بجز چهره و دستها تا مچ ... واجب است(5) در اینجا باید نكاتی مدنظر قرار گیرد:
1. پوشیدن چادر اگرچه حجاب برتر و نماد زن مسلمان می باشد. امّا وجوب شرعی ندارد و زن می تواند حجاب های دیگری غیر از چادر داشته باشد. البته پوششی كه زن را در اجتماع انگشت نما كند و موجب جلب نظر نامحرم به سوی او باشد و یا اینكه نماد اجنبی و فرهنگ بیگانه باشد، از جهت مفسده هایی كه بر آن مترتب است جایز نیست. پس ملاك، رنگ و نوع پوشش نیست بلكه ملاك حفظ حرمت شئون زن می باشد كه باید در همه جا مدنظر قرار گیرد.
2. اینكه پوشاندن چهره واجب نشده است، چهرة بدون آرایش زینت های اضافی می‌باشد و گرنه چهرة بزك كرده كه قطعاً موجب جلب نگاه حرام می باشد از موارد فوق استثناء نمی شود.


راهكارهای جلب دختران به حجاب

1. ارتباط عاطفی با دختران:
علت اصلی الگوگیری دختران از دوستان ناباب و ترجیح آنها بر پدر و مادر عدم ارتباط مناسب و صمیمی پدر و مادر با آنهاست. مادر باید زمانی را به ارتباط آمیخته با محبت و مدارا با دخترش اختصاص دهد. او باید این علاقه مندی را صادقانه و با نگاه صمیمی به او نشان دهد. دختر باید بتواند بدون ترس از تحقیر، تنبیه و سرزنش مسائل و مشكلات خود را با والدین در میان بگذارد. اگر مادر به دغدغه های دخترش دلسوزانه گوش كند، دختر نیز دغدغه های مادر و از جمله پوشش مناسب را خواهد پذیرفت و به دلائل و استدلالهای مادر گوش فرا می دهد.

2. پند و اندرز با روش صحیح:
موعظه و نصیحت از وظایف والدین است همانگونه كه قرآن كریم می فرماید: و ذكّر فَانَّ الذّكری تَن‍فَع المؤمنین(6) یعنی «و پند ده، كه مؤمنان را پند سود بخشد». امّا تذكر به فرزندان شرایطی دارد كه بدون رعایت آنها از اثراتش كاسته می شود از جمله: 1- شخص نصیحت كننده عامل به آنچه می گوید باشد. 2- تذكر در حضور دیگران نباشد. 3- زمان نصیحت كوتاه باشد چرا كه تكرار و طولانی كردن تذكر موجب خستگی جوان شده و تأثیر معكوس می بخشد. 4- نصیحت را با تحكّم همراه نكند چرا كه جوان از تحكّم و سختگیری گریزان است. 5- در شرایطی كه جوان آمادگی پذیرش اندرز را دارد اینكار را انجام دهد 6- اگر به جای نصیحت از شیوة مشورتی استفاده شود بهتر است. 7- گاه اثر پند به صورت غیر مستقیم ـ مانند نوشتن نامه یا نقل یك حكایت ـ بیشتر است. 8- از گفتن نصیحت های متعدد در یك جلسه پرهیز شود.

3. پرهیز از سختگیری:
جوان ذاتاً از سختگیری بیزار است. یكی از عوامل افزایش دختران فراری سختگیری های بی جای والدین و عدم مدارا و تعامل با آنها است. بنابراین باید به جای اجبار سعی كنیم با خواسته‌های جوان به صورت منطقی برخورد كرده و با آنان ارتباط دوستانه داشته باشیم. از جمله این سختگیری ها در پوشش چادر نمایان می شود. می‌توان به جای اجبار در پوشیدن چادر و توجیه غیرمنطقی وجوب آن سعی كنیم ابتدا خود حجاب را توجیه منطقی بكنیم و سپس از روش های غیر اجباری او را ترغیب به پوشیدن چادر نمائیم.
4. زیبا جلوه دادن تكلیف شرعی:
 جوان زیبا گراست. اگر تكلیف شرعی و از جمله حجاب، زیبا و شیرین جلوه داده شود قطعاً جوان به سوی آن گرایش پیدا می یابد. معمولاً پدر و مادرها وظایف شرعی را انجام می دهند امّا چنان سرد و بی روح و با احساس خستگی است كه فرزند تلقی زیبایی از آن ندارد، مثلاً مادرهای چادری پس از آنكه به خانه باز می گردند چادری را به كنار انداخته و با احساس خستگی كلماتی مانند: آه خسته شدم، پختم و ... را به زبان می آورند. واضح است كه جوان ذهنیت بدی نسبت به حجاب پیدا می كند.
5. تكریم و حفظ احترام فرد:
تكریم شخصیت جوان موجب جلب توجه و اعتماد او می شود. با جلب اعتماد جوان می توان مسائل و مشكلات او را بررسی و راهنمایی نمود. به ویژه نوجوانان و جوانان چه بسا قبل از هر چیز به احترام نیاز دارند.
6. راهنمایی در دوست یابی:
مادر باید دخترش را در انتخاب دوست شایسته راهنمایی كند و عواقب دوستی با افراد ناسالم را گوشزد كند. جوان از دوستان، بدلیل روابط صمیمی و عاطفی، اثر می پذیرد. بنابراین نباید او را رها كرد كه با هر كس ارتباط داشته و هر مكانی كه خواست برود، بلكه باید بصورت نامحسوس رفقای او و جاهایی را كه رفت و آمد می كند زیر نظر داشت.
خلاصه آنكه: اگر جوان، ما را به عنوان یك دوست بپذیرد آنگاه است كه می توان با او سخن گفت و ظاهر و باطن او را تغییر داد.(7)--------------------------------------------------------------------------------

پاورقی:

نرم افزار پاسخ مرکز مطالعات و پاسخ گوی به شبهات

1. مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، چاپ انجمن اسلامی پزشكان، 1353، ص5 و 13.
2. همان، بخش 2 و 3.
3. نور:31.
4. احزاب:59، «یا ایّها النَبیُّ قُل لأَزواجكَ وَ بناتِكَ و نساءِ المؤمنینَ یُدنینَ علَیهنَّ من جَلبیهنَّ ذلك اَدنی ان یُعرَفنَ فلا یُوذَینَ ...» : « ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو : پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند. این برای آنكه شاخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) نزدیك تر است».
5. مراجعه شود به رسالة عملیه مراجع عظام.
6. ذاریات:55.
7. اكبری، محمود، رفتار والدین با دختران جوان، انتشارات مهر ثامن الائمه، چاپ اول، 1384، فصل 3 و 4.
طبقه بندی: پرسمان، 
برچسب ها: حجاب پیش از اسلام، فلسفة حجاب، حد واقعی حجاب، راهكارهای جلب دختران به حجاب، فلسفه حجاب، خوشگل، دختر بی حجاب، دختر با حجاب، دخترانه،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 | توسط : محب الصلوه | نظرات()